kelpakkkkelpakkk

                                            عصاره جلبک دریایی اکلونیاماگزیما ( کلپاک ۲۴۲۰۱ ) kelpak

افزایش اندازه دانه، رنگ و مقدار قند انگور های به مصرف تازه خوری.

افزایش عملکرد سبزیجات، لگوم ها و محصولات غله.

افزایش عملکرد و طولانی کردن عمر مفید گوجه فرنگی.

کاهش تنش در زمان انتقال نشا به مزرعه و افزایش رشد درختان میوه تازه کشت شده و انگور..

تعریف کلپاک: کلپاک عصاره جلبک دریایی خالص می باشد که از گونه های جلبک دریایی که تازه از آب گرفته شده اند بدست می آید   (اکلونیا ماگسیما) که عموما به عنوان کلپ شناخته شده است. این گونه در آب های سرد سواحل غرب آفریقای جنوبی یافت می شود. سرعت رشد این گونه بسیار بالا می باشد. شیره سلول از کلپ(تازه برداشت شده) با استفاده از فن آوری سل بورست عصاره گیری می شود. این فن آوری با استفاده از فشار بالایی که اعمال می کند باعث شکستن دیواره های سلولی کلپ می شود. هیچ گرما یا انجماد یا مواد شیمیایی خطرناکی برای شکستن دیواره های سلولی در فرآیند عصاره گیری استفاده نمی شود. بنابراین، ترکیبات کلپ به همان فرم طبیعی فعال خود نگه داشته می شود و تغییری در آن به وجود نمی آید.

کلپاک مایع یک کود کشاورزی مقرون به صرفه می باشد. مطالعات علمی زیادی نشان داده است که کلپاک، باعث تحریک رشد ریشه، بهبود رشد گیاه و افزایش عملکرد بسیاری محصولات می شود. کلپاک برای بشر، حیوانات، پرندگان، حشرات کاملا غیر سمی می باشد. همچنین قابل اشتغال یا انفجاری نیست. کلپاک از نظر زیستی تجزیه پذیر و برای خاک مفید است.

زمان مصرف: کلپاک بایستی همراه با برنامه های کوددهی که به طور طبیعی انجام می شود مصرف شود. زمانی که با سیستم آبیاری استفاده میشود ده دقیقه قبل از پایان آبیاری مصرف شود.

 

 

 

پروژه های مرتبط