هیومی پاک

کود مایع محرک رشد هیومی پاک

                                  حاوی هیومیک اسید و فولویک اسید و سایر عناصر مورد نیاز گیاه

ما افتخار می کنیم که فناوری تولید هیومیک اسید را بومی سازی کرده ایم

 

پروژه های مرتبط