مقالات علمی

هیومیفرست پودر

هیومیفرست پودر

شرکت زرین گستر باستان در جهت تنوع بخشی به محصولات خود اقدام به طراحی و ساخت سیتم درام درایر جهت خشک کردن هیومیک اسید مایع و تبدیل آن به پودر قابل حل در آب نموده است و جت این محصول گواهی ثبت مواد کودی نیز از موسسه تحقیقات ...

ادامه مطلب